closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§3

Van Amboina, den 27:e 7ber: A 142.

45. Coppen tesamen, Per Transport

waar bij ge„

die nevens met de daar bi per de

voegd de mede

Chialoupen van den pairger van

van hier ver

sandene Jnlaadse

drig Willem Coning en Cappitain den

militairen ten

Chineese natie alhier Tansihoe

bedragen na

442. koppen.

en den hier vorengem: schepe West„

Cappel, so op den 10.e en 28. maij

deses jaars van hier na Samarang

versondene ambainse krijgers.

bestaande in

1. Capitain

J. luijtenants

3. vendrigs

12. sergeanten

16. Chrperaals

1.„ schrijver

16. gemene soldaten, tesamen uytmakende

weeel

soo blykt dat in't

486. koppen, waar ander 43. Europecse

geheel 486. Kopp„e

uijt dese provintie

dienaren en 441. Jnlandse militairen van

sijn vertrocken.

welke personen en ten dienste van den

mitsgr„s er geene

Jnlanders tot den

Iavasen oorlog, geene meerder sijn opg„

Iavasen oorlog

ve meerder opge„

daagt, die tot den vertrek naer derw:

daagt zijn

geneegen zin geweest derhalven dies

verdere wervinge en versendinge

g'Excuteert blijft tot tyt en wijle wij

nader dies aangaande met uw

Hoog Ed„s gevenereerde vereelen

sullen voorsien sijn

Terwijl