closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e Jber: 1742.

20. Coppen per Transport.

1. opperChirurgijn

1. boekhouder

1. adsistend

1. Casparaal

1. lademaken

J. hunstimmerman

1. boschieter

1. soldaat

1jang mattroos

2. mattrosen, en

1. jang d=o

12. als vooren

Voorts met de Chialoup de Erstdrager

en een predicant waer

naarBanda

banda /:dog maer

ter leen :/ 1. predicant, dog maar ter teen

vertreckende tans bataviawaards

met de Chealoup ojda anna.

vertreckende met

de Chialoup de 24. Coppen te weten;

onder stuurman

1.

Ida anna 24. koppe.

d„o Chirurgijn

1.

1. bootsman

1. scheeps tiumerman

20. mattrosen waar onder 3. Jmpotenten

alceleeeel

24. Coppen als even

deceee

ofte alle tesamen 45. Coppen int geheel, bestaande in

bedragende een getad

1: predicant

van 45: Coppen als hier

Capitain

nevenstansteert

2. oppercheruingyns en onder dito

2. boekhouder

2. ander stuurlieden

2. adjestenten

1. Carporaal

1. Landpassaat

1. bootsman

1. quartiermeester

1 Scheepstuumerman

d=o

1: huijs

1. lademaker

oosschieter

1

soldaat

1.

23. mattrosen

dvae 3. jonge d„o

45. tesamen die Transporteere