closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Emboina den 27:' 7ber: 1742

in Copia overgaande op volgende manier

aangetoond voor eerst niet;

De vermeerderde Lasten Exstraord=r

ongelden, vermeerdert tot ƒ 1429.15.

heeft haren oirsprank uijt het maken

van een wagt buijten de waterpoort

aldaar onder het Casteel gesteld aem '

nagts bi het geschut van de daerneder

zeijds aangelegene batterijen wagt te

houden, dat auderssints aan dehanden

van alle q:uaatwelligers) g'Exponeerd

is, en de verstrekte olij en sond soo

ten dienste van d„o wagt, als van

den Corporaal die in't sagenoemde

Chineese wwagthuijs geplaatst geweest

ten eijnde het gedrag van die Natie

gads teslaan en hare desseiven te

konnen ontdecken, als mede het meer

derde verstrekte als in den voorl:

Jare, soo aan Equipagie goederen als

anders tot het voorsien van d’ ad„

mraals Corcor en grote Orembaij

tot het doen vande Jongij togt voorts

nog uyjt het Costende van’t buspoeda

dat