closeTerug naar inventaris

Transcriptie

89.

Van Amboina, den 27.e 7ber: 17712.

dat op de voorstelling van sijn hoog Edh=t

der hoog Edelen groot agtb: heer Io„

hannes Tedens als Gouverneur

generaal van Nederlands jndia

is verschoten geworden, item het be

toelde maakloon van 12. p„s silvere

rottings=koppen die aand Jnlandse

hoofden 'sComp:s wegen by derselven

ranstelling vereerd werden, dat in't

voorleeden Boekjaar niet geschiet was,

widers almede weg„s het aanreequenen

van Banda nopens het op de reijse

na herw=s aldaar verstrekte aan

den Capitain militair Pieter Molster;

Timmeratien en reparatien g’accres„

seert tot ƒ 1225:8. ontstaat met het ma„

ken van nieuwe gooten= 9= riolen

aan de Zuijd oostkant vant Casteel

als mede het vernieuwen der dakken,

goten en rollagen, mitsg=rs het

witten der uuren rondom het stad„

huijs, waar van het eene en ander

tesien is in de specificatie reeq:

vande m=r 7ber: A„o pass„o e angs: Stantij

fortificatie