closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:e 9ber: 1742

Fortificatie requening vertoogt

tot ƒ346:4:8. is tot herkrunstig uyt het

Kostende van 350: lb: buskruit gebruykt

tot het in vullen van 507. p„s vuurpotten

als mede, als mede door het maken

van nieuwe onderleggers onder de

affuijten rondam 't Casteel, ent repa„

neeren van de valbrug voor de ring„

muur, mitsgaders het maken en be„

slaan van nieuwe affuijten en ditos„

vrielen, ook eyndelik dat inde maende

9ber: en december bij gebrek van Cas„

does 70: boeke groot cormaat papier

dat hager in prijs is al 't eerstgen„

tot het maken van Cardoesen noor't

geschut zijn verstrekt geworden.

T Hospitaal vermeerdert tot ƒ 64:16:—

dee

dese heer pands arij versoogt zijn doaran

der geene mindere Jmpotenten desen

Jare dan in A„o pass„o geweest zijnde

dit jaar 30. p:s deekens en 1 vaatje

Iopenbeer ten dienste der Jmpotenten

verstrekt.

Chialoupen en Vaartuijgen gaccresseert

Tiot