closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

9 3.

Van Amboina, den 27.e 7ber: 17112.

Jare hebben te goed moeten behouden on

dersiits sande dese reeq: dit Jaar vrij hoger

hebben pelopsen dan ’t gepasseerde, vermits

alhier een ondercoopm: en een vaandrig

hans meer in dese provintie is en de prijs

van de rijst hager is dan in A„o pass„o

Ordinaire ongelden gedeminueert tot

ƒ 1458. 17.8. krint door dien in dit Boek

jaar geen maekloon van kaarsen be

taald is, als mede door de mindere aff„

schrijving van gedrukte boeken en medica„

„menten, mitsg=rs dat door gebrek van

groot formaat papier de helft der jaar

lyxe benodigtheden voor de Comptoiren

met kleen formaat gesuppteert is ge

worden, dat in prijs minder is.

Condemnatie R tot ƒ1252:13. ver„

mindert sijnde; komt dat alschoon

in dit Boek-jaar de daken, vloeren en

de vertrecken der gecondemwerdens

vernieuwt zijn geworden, gelyk by

de specificatie van de maand angx:

tesien is, en de prijs van de rist Jager is

egter