closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

95

Van Amboina, den 27.e 7ber: 1742:

wimpel voort schip westCappel en 1. p

swalf tot het voorsien van de Boot

van d„o Bodem verstrekt zijn.

alo

Interest Reeq: met ƒ 81: vermindert

zijnde, is veroorsaakt daar dien broederen

Diaconen desen Jare als in de maand Jann:

en april weder van hun Capitaal rd=s

400. geligt hebben

Soldyen der Mardijkeren

gedeminneert tot ƒ74: 17. 8: as volgens het

relaas van den voorm: Guarnisoen boek=

souder ten grincipalen gecauteert, door

vier schoolmeesters welke Gagie hebben

gewonnen en indet laaste soekjaar

off A„o 174½ p alhier arnt hoofd Casteel

als op de buijten Comptoiren zijn overl=n

wiens plaatsen met andere Leermeesters

die minder gagie winnen weder ge„

suppleert is

Winsten vermindert tot een bedrage

van ƒ7616:16. heeft zijn oorspronk

dat in dat Boekjaar 53 3/¾. Lasten ryst

33 63 1/3