closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

berigtsen ter deser vro blykens ons dag- register de datis 25. 9ber:

vintie desen jare gevoede

aardbevingen.

13:e 8ber: des voorl: jaars, jtem 27.' maart

19:o en 29=' april deses Jaars alhier als ook

luijd de ontfangene Rouro en manipeese

berigten van den 5.e 8ber: en 20.e 9ber: jtem

30.o april, waar van onder de Bylagens

deses ter gherder speculatie van mwsoog

Ed:s de uyttreksels overgaan weder

gevoelden ondergaan hebben diverse

ligte en sware aerdschuddingen, die

egter Gad zy gedankt nergens eenige

schrde hebben toegebragt, synde ons

eijndelijk door den ter Poste Sawaij ge„

posteerden sergernt Lodewijk Timmer„

man bij een briefeken van den 6.e maert

deses Jaars al wijders genotificeert

dat van den 2.e tot den 6.e evengem: wel

viff dagen agtereen in de na= nagt

van de kloke 3. uren af tot den dag,

sig aldaar telkens vertoond heefd, ende

gesien is geworden een Comete star

met een staart of roede, welke terre

den Lesden dag verdweenen, ende met

meerder was gesien geworden

Dewijl er

t