closeTerug naar inventaris

Transcriptie

147

Van Amboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

Den EE: agtb: heer Gouverneur en Directeur deser Provintie Iacob Dojong

oppercoopm: en sectende M„r G: V: B: van Blokland

manhoften Capitain Militair Pieter Molster

Coopm: en fiscaal M=r Jacob Haezebroek

ondercoopm: en Guarnisoen boekhouder Ian I„r Meijs

d„o Cassier Carel Treno

absent de subalterne hoofden

der buiten Comptoiren

Gelesen, geresumeerd, en geteekend synde

het overige der na Batavia gedestineerde

missive, soo wierd hier op de overheden

van den schepe Delfland in rade gekteld

de welke de Cognossementen van de

Lading hunner bodem voor gehouden

en dien aangaande serieuselyk dan

onder vroegd verklaarde deselve, en

wel principalik de ingenomen

garioffel nagulen droog en wel ge„

Conditioneerd mitsgaders ten genoegen

te hebben rntfangen, weshalven daer op

de voorsz: Cognossement in rade

quamen te ondertykenen, sinde widers

op de door gem: overheeden gedane

bekendmakinge van tans mits de

voor 3 a 44. dogen beganne door

blasingen