closeTerug naar inventaris

Transcriptie

155

Van Amboina, onder dato 27:' 9ber: 1742.

synde widers na dat voor af tot het

nasien van de Goedeleeq: der aut boek

Jaar 174½, indese Prosintie overledene

Dienaren uyt dese Vergadering gecam„

mitteerd wierden den Coopm: en fiscael

m„r Jacob Hazebroek en den onderCoopm:

en Casser Carel Preno verstaan

de gesiteerde soldy Boeken op syn tyd

naar batavia hunner depeche te laten

erlangen.

Voorts werd gelesen en geresumeerd

een secretarieele Verclaring van den

26„e Iunij joleeden, specteerende het

door de Panthiallang de Cassaaris op

syne anlangs gedane Zuijd Ceramse

bekruysinge binnen desen jnham

met het pijlen van de grond doort

breeken van delin verlorene Lood

het welk g’arresteerd werd by de na„

gatie boeken op winst en verlies

te laten afschrijven met inlijvinge

in deses van op gem: getuijgschrift

aldus luijdende bevonden

Op