closeTerug naar inventaris

Transcriptie

157:

Van Amboina, onder dato 1 7:' 7bbbr: 1742.

Haarsotte door wien de Passen en

Jnstrument zeguls geteekend waren

nog niemand tot het teekenen derselve

by dese Vergadering genomineerd

was geworden en dewyjl sin Ed: lans

vermeende tid te syn om sulx aan een

der Leeden op te dragen, legde gem:

sin Ed: hetselve in omvrage dus ver„

mits den E: oppercoopm: van Hlokland

zig dies aangaande g’Excuseert

hield door dien hy bereets by notu

ten van den 30.e maij J„o 1738.

daar van op sin versoek antsergen

en sulx te dier tyd gedemandeert

was aan den toenmalige alhier

beschijden Capitain Dirk Pieter Reek„

man na welkers overlijdinge

daar inne gevolgdes, desselfs

vervanger den voorn: Caritain

Haarsolte itsgaders den presenten

Capitain Pieter molster insgelijx

versogt om daar van g’Excuseert

te werde, gelijk mede den fissael

Hoezebroek ten were hem sulx

op nadere goevendinge van haar

hoop