closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

Vn Omboina, onderdato 27.' 7ber: 1742.

Gerardus verbeet, door welke in

geschrifte overgeleverd wierd; sijne

verantwoordinge omntrend de jegens

hem bij de ter resolutie van gisterigen

datum ingelijxde twee kerkelijke

Exxtraiten aangehaelde beschuldiginge

welk geschrift dan gelesen sinde is het

selve bevonden van ontervolgende

inhoudt;

Eerbiedige verantwoordinge

aan den Ed: agtb: heer Gouverneur

Jacob De Jong, mitsgaders

den E: agtb: raad van politie

door den krankbesoeken

Gerardus Verbeet over

eenige van den Eerwaarden

Kerkenraad tegen hem

ingebragte beschuldiginge

WelEdele agtb: heer en heeren

Den ondergetekende geefd met alle

Eerbiedighijt tekennen poeky genoo„

saakt is geweest aan’t besluit des

herw: kerkenraads gekomen op te

27„e augx: deses nog vloeijende jaars

1742. omtrent het voorstig, der

Psalm van den eerstn tot de laesten

met