closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rl

213.

Van Amboina, onder dato 27.' 7ber: 1742.

gebragte en vertoonde mitsg=rs naar

Batavia aan haar hoog Ed„s afte gane

missive /:onderstond:/ amsoina Vectoria

dito voorsz: /:was geteekend:/ I„b De Iong

G: V: B: V: Blokland, P„s Molster, A:

Hasebroek, I: J: Meijs, C: Treno.

Dingsdag den 18:e 7ber: 1742.

Politique Vergadering tot am„

boina in't Casteel Victoria

Present

deEE: agtb: seer Gouverneur an directeur desersto„e Iacob De Jong,

oppercoopm: en secunde M„r G: V: B: V: Blokland

Manhaften Capitain Militair Pieter Molster

1 Coopm: en fiscaal M=r Iacob Hasebroek

„onderd„o en Guarmisoens boekh„r Ian Iacob Meijs.

—„ Cassier

Carel Treno.

absent

de subalterne hoofden der respective

buijten Comptoiren

Dendraat der opgikeren uyjtgestelde be„

socques tans weder bij de hand geno„

men werdende, is vooraf kennen

hnde gescheld geworden den krankbosaoken

gerardus