closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

2311:

Van Amboina onder dato: 27:' 7ber: 1742:

Op Dingsdag den 21:e Aug„s 1742:

Compareerde voor de ordinaire ge„

Committeerde Leeden uijt den E:

Agtb: raad van Justitie deses Cas„

teels Victoria in Amboina Een

overstaan van den Coopman en

fiscael deser provintie D'E: M„r

Jacob Haezebroek: Christiaan

Machiner van Bemin Corp„l en

Crasmus Den Eijs van ambon

zoldaet bijde bescheijden ten Eijlande

Bouro aan dewelcke haere notitie

bij forma van rapport in datis

15: en 26: April J„o leden, nopens het

uijt roeijen van 43: p„s note boomen

in zoort duijdelijk wierd voorge„

leesen en zeijlieden na voorgaande

resollement gevraagt zijnde, off zij

in Staat waren haere opgegevene

notitie der gedane extirpatie met

eede te stperken, Loo betuijgden de„

selve van Ja: en staken haere twee

voorste vingeren om hoog met uijt„

tinge deser woorden, soo waerlijk

telpe ons god almagtigh /:onderstand:/

Aldus