closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Aldus gedaan gerecolleert en b'Eedigt

op d’ordinaire raad Camer, voorsz: ter

presentie van den werfbaas maerten

Woutersz: Coster en Barend van der

storm ond jJnlands burger Luijtenant

beijde leeden uijt den E: agtb: raad voorm:

die de minute deses nevens de Compa

ranten en mij Secret„s hebben ondertekendt

/:lager:/ dit getuijgt /was getekent:/ A„n

Cornelis Brugh secret„s /: onderstond:/

Accordeert /:Was getekent:/ E„s Davids„

Secretaris.

OWo Huijden den 20:e Aup„ 1742:

Compareerde voor mij C„ Davids se„

Retaris van politie alhier, present de

getuijgen nagenoemd, Cornelis Gerritsz:

soldael in s'E: Comp„s dienst en bescheijden

ten Comptoire Manpa dewelke netlens

den Jnlands specerij Extirpateur Manoirot

van Assahoedij ten faseure der opregte

en suijvere waarheijd het ondervolgende

quamen te deposeeren.

Eerstelijk dat zij deposantan tesamen met

en