closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237.

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

en benevens nog eenige Jnlanders

op den 16:e der J„o verweekene

maand Julij ter ordre van den

Commandant tot manipa den

Vaendrigh Andreas Muller naer de

aan hunl: gedaane aanwijsinge door

den alphoereesen radja van Hoelong

in name Lakalatoe sig op het al„

daer leggende gebergte Hoelong

genoemtbgeven mitsg„s bevonden

ende vernielt hadde seven p„s note

boomen te swreten:

3 p„s Volwassene

1 halfwassene Nooteboomen ofte

3 Jange.

7 p„s Noote boomen Jnsaart als Even:

Een tweeen dat zij attestrnten vier

dagen daer na afte den 20:' der even

gerepte maand Julij opbevel en in

voegen als even, op d’ almede gedane

aantooninge der alphoereesen van

Makahalla opt gebergte Haloeahalde

vermelt ende verdistrueert hadde vier= en

twintigh p„s nagul boomen als:

5. p„s