closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

verklaring duijdelijk wierde voorge„

lesen, en na dat zijlieden bij forma

van recollement daerop nader ge„

hoord, mitsg„s gevraagt waren, off zij

hun in staat bevonden haere gege„

vene verklaring met eede te sterken

zo betuijgden de Comparanten van Ja:s

gelijk dan eerstgem: den Eed tot god

almagtig heeft behouden, en den

Laasten Comparant volbragt sijnen

Eed op den alcoranvolgens der mooren

wijse /:onderstond/ aldus gedaan

gerecolleert en beedigt op d’ord„e

aad Camer voorsz: ter praesentie

van den Werffbaas Maarten Woutersz:

Coster en Barend van der Storm

and Jnlands burger Luijtenant zijde

Leden uijt den E: agtb: haad voorn:

die de minute deses nevens de

Comparanten en mij secretaris

hebben onderteeken„ / lager: dit

getuijgt /:was getekent:/ Adriaan

Cornelis Brugh Secretaris /: ander„

stond:/ p accordeert / was geteekent:/

Elias Davids Secretaris.

van