closeTerug naar inventaris

Transcriptie

241„

Van Amooina onder dato 27:' 7ber: 1742:

van den Zergeant tot Loehoe Otto

van Rijswijk ontfangen rijxd„r Ses=

hondert= Vier= en Taggentig en

Een quart Contant wegens verkogte

Pagoeboomen aldaer en tof Poeloe

Tikoes, 'T Zedert den 14:' augustus

tot den 20:' November Jongst

Leden teweten.

uijt het binnen bosch rijxd„s 651: 36:

buijten _„o 32: 24:

rs 684: 12:

8

/:onderstond:/ Hila Amsterdam den 22„e

november 1741 /: was getekent:/ Adri„

aan 'T Hooft /:lager:/ accordeert met

de schincipaale quitantie /:was getek„t:/

mettreus Hogreve &: Scriba.

Van den Zergeant tot Loehoe Otta:

van Rijswijk ontfangen rijxd„s

vierhondert= en negen en vier en

twintig stuijvers Contant, wegens

vercogte Lagdeboomen Aldaar en

tot Belde Tikoes, 'T zedert den 22:

Navenser tot den 22:' feb„rij J„o laden, teweten.

uijt 't binnen bosch rijxd„s 376: 12

buijten _„o 33:1

rd„s 409: 24:

/:onderstont:/