closeTerug naar inventaris

Transcriptie

245

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

tot Peloe, Tjkoes 't zedert den

23:' Maij jongst leeden tot den

24:' augustus als

uijt het binnen posch rd„s 355:12:

buijten _„o 20 = 36:

rd„s 376:—: —:

/:onderstond:/ Hila Amster„

dam den 19:e Augustus A„o

1742: /:was geteekent:/ Adri„

aan 'T Hooft /:lager:/

Accordeert met desselvs

principaele quitantie

/:was geteekent:/ mattheus

Hogreve G: Schriba /: on„

derstond:/ Accordeert

/:was geteekent:/ Elias

Davids Secretaris;

Notitie.