closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N

1742:

Van mia onder dato 27:' 7ber:

stver„

Rd„s

Mahap„s Maijab„s Sirib„s

Perken

Negorijs

24

72: 337

283:

. . . . -

P Tansport

1.

2

Kha:

van

Canoesang

Dradja.

den 4:' aug„s

.

- .

1

renelessij

1.

kila

lahata

5

-.

1.

Candejang

koelor

van

24

orangkaij

6

1

_„o

loehoe

36

4

ojangkaij

6„

—.

1

2

titee

aselaelae

Kotalo.

6

1

1

Negorij lima

5„

1

24

haloela

6

1

welde

tandelang

boelij

1

8

4

1

24

Vegorij lima

ochee

dentaig

„8

1

24

d„o

1

salamat

„8

1

1

tanoesang

1.

de Ede

24.

pattijkilij

8.

_„o

1.

36

ro

louwe dien

8

1. —.

1

r„o

1

hormat

Coelor

„8

-.

1

_

1

hoehoe.

pattij lima

9

3.

2

- - -

2

renelellij

soeloepaij

Negorij lima

10

1.40

24

1

gedruckt

1

toemolij

Zeijt

„10

_„o

1

1 - . . .

5„o

hadje. -

13

_„o

36

1 - -

bareentang.

dehel

13

1.

Wakasiuw

Cessela

abdul - - -

1

13

84:

355: 12.

27.

293

Somma.

sijn alsoo tot den bovengemelde overlevert

aan den E: Heer Adhiaan 'T Hoop Coopman

en hooft ter Custe kitoe een somma van drie=

hondert vijften vijftigh rijxdaalders en twaalff

stuijvers segge 358: Rijxd„ en 12: stver„ en aan

Legus briefjes 125: mahap„s, 23: maijab„s dn Eere

61: siriboas, dat, alsog nog onder mij per restant„

blijft twee = en sestigh mahap„s en Een= en sestigt

maijab„s drie en vijftigh scriboas /:onderstond:/

Loeioe overburat den 14:' augustus anno

1a

1742: /:was getekend:/ O„t J„ Rijswetk