closeTerug naar inventaris

Transcriptie

l

69.

0

VanAolima onder dato 27:' 7ber:

1742:

8

Notitie van de verkogte Zagoe boomen„

uijt Eomp„s buijten bossche op het Eijland Poelo Tichos

zedert den 4: Junij tot den

9:' aug„o anno 1742:

Perken

Achap:s Maijab„s Sirib„s Rd„s

Negorijs

stv„s

Entas tafilaum

masasano

bonor

den 9: Junij

1

1

24

0

koeroet sekalika

14

1

1

15

welij teman

tita

1

16

Saiastapindesa.

——-

1

1

masasano

1

Janas kelij

_„o

22

. .

1. - -

1

mattheus tapihouwanij

24

_„o

24

1

6

Jaias Capindesa

28

_o

1

.

24

- -

gabriel pattijsena

1

_o

1

36

P„o

- -

24

11: Julij

_„o

_„o

1

Josica tafocaja.

_o

1

27

_

1

pieter Caulisa.

21

- .

1.

1

_o

koeraet sekaleka.

1

2

24

.

1

Lekipanita.

21

Tita

_„o

24

25

1

lauhouhoa -

36

_„o

28

david kanola:

1

.

masasang

1

1

1

pieter Jsaac.

28

.

_o

arang litahoetang.

1

24

1

_„o

Mahapa

Tita

1

28 D

1

_o

legipanita.

4: aug„s

masasang

frans kaihenahanij.

4

1

4

o

pieter laulisa.

1

1

d„o

4

Josua tapiaja.

1

1

- - .

_„o

gabriel patifena.

9

36

6: 20

Somma

11:

1.

sijn alsoo door mij ondergesz: aan den Coopman en opperhooft

der Cust hitoe den E: heer Adriaan 'T Hooft voor verkogte

zag deboomen op 't Eijland poelde tickus overgelevert een

somma van twintigh rijxd„r en ses= en dertige stver„s segge

20: rd„s en 36: st„s en aan Zegul briefjes seventtien mahap„ in

een maijad„s ses sirib„ blijve alsoo nog onder den Corparael

per restant twee= en dertigh mahap„ vier en negentig

majab„s een en= seventigh sirib„„ /:onderstond:/ Loehde

overburgh den 14:' aug„ 1742: /:was geteekent:/ O„t V„ Rijswijk

/onderstond:/ accordeert /:was getekent:/ C„s Davids Secrett„s