closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_

V iova onder dato

Chialoupe.

van twee matten

groot

om

lasten jaren

P„r Transport.

1

Op den 2: Maij 1742: na batavia vertroc„

ken mede nemende 3090 rd„s Con„

tant 20. picols taripangs 1 legger

en 't'aam, olij van Clappus nog niet

t

te rug gekamen

den Peko

den Chinees

174

d’ Chialoup is op den 30:' 9ber: na ternaten

overtrocken nemende mede 350: stux

leijwaten, 59: parrings„ 30, dosijnen

messen, en 2 Corgies nensdoeken op den

27: december weder van een verlooren reijse

te rug gekamen.

Op den 4:' april 1742: weder voor de tweede

heer na ternaten vertrocken neemet

meede 100 stux gesarteerde lijwaten 3

orgies neusdoeken, 1 pic„l Chinees. garen

3500: soo sommen als schermas 1oo par

rings, 30: dosijnen messen, 150 stellen

pannes en, Pticals iser nog niet

te rug geheert

Chiaapang is op den 27: april 1742:

na hila Larique Haroeko en

Japarana, missaders desselfs ander

oorige negotijen vertrocken nemende

meede 30 dosijnen messen 10: p„s gesor„

teerde lijwaten 15: nesten pannen.

eenige kleinigheeden, en opheden 14:

Junij weder terug gekeert.

Souw Hapko

Den Chinees

hiampang is op den 3 pril 1742: na

loehoe vertrocken om zagoe te poc

keren hebbende op den 7: Junij 1742

van daar mede gebragt 50: toe„

anangs Cagon:

Den Chinees Jan Tsjauwko

d

Chialoup is op den 24:' april 1742

her bande vertracken neemende mede

50000: tascken Zay hatuese Zagon

19: picols Candij Laijker, 2: lasten

rijst 100 scherings, 4„ ijsere pann:

1000 bassen dammers, 100 stux

balken, 1: Canasten Chineese toebak

24: kisten thee, 2 kisten met pijpe„

200, parringe, 1 Casjeanessen. 500

toemans Lagon, 1 Casje Coralen

50000 p„s auwe pinangs„ 100ps

schappers 26: Corsjes gestreette

bengaalse kleetjes, 26 Corsjes,

bengaals heer I: Carsiemeu„

daeken en 2: Canasters Javaanse

toebak: op den 9: Junij daer aan

volgende weder geretourneert

niets meede gebragt

Chinees

TSje=Hiko

Chialoup is op den 19:' Januarij 1742

na banda vertrocken mede niemen

de 2000: pannen olij van klappu

10:

Transporteere

1

7

1: 30

3

—.

16.

8

4

1

1

7

1: 15

15

10:

.

2:77

31

2

1742:

bier

hialoupen

niampan opgeboijde

van een mast

arembaaijs

end

root out

9

groot ans

lasten jaren

lesten getten

lasten jaren

1

4.

4

8.

30:

13

8:

1