closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

Van Mooma onder

Chialoupen

van twee miasten

oud

groot

Jaren

lasten

P„r Transport

nemende mede 100 p„s gesorteerde lijwaten

300 Commes en pierings 30 ooseijnen mes„

sen 30: parrings, 10 beijlen, en een trek

net, weder alhier aangekomen op den 16:

feb:r 1742 mede brengende 10000: tocken

Lagan.

Op den 2: Maij 1742: na batavia vertrocken

nemende mede 1000: rd„s Contant.

d Chiatpang is op den 9: Meij 1742

ma mahiipa en sawaij vertrocke

medenemende 1005 stux lijwaten

in zoort 300. Commen en piering 50:

isere pannen, 100: pierings 50:

zijlen; 50: messen, 200 noeren

Coralen, 4: maten Laut, en een trek

het nog niet arng gekeert.

Den Jalants bevrser vaandrig Johannes Vogel.

nialoup is op de 13:e 7ber: 1741 na

d

batavia vertracken, mede nemen

de 50ords Contanten op den 24:'

xber: daer van weder geretour„

hieerd mede brengende, 15: lasten

zout, en 4 Corsjes javaens kleekijes.

op den 17 april 1742 is de Chialoup

en de Ckiamhjang na Pouro en

en agtber het land vertrocken ne„

mende mede 250: sommene

pierings 120: p„s lijwaten en zoort

70 parrings 18: dasijnen messen

20: ijsere pannen ¼ last Lapt en

een zet net en op den 16: aug„

1742: is de Chiampang weder te

kua gekomen, mede diengende

1: pikals gesoute vis, en 4:

timubels toebak.

der Chineesenatie Tan sihoe

Capitain

d’ Chialout is op den 3: 8ber: 1741

na Macasser vertrocken, nemende

mede 500. rd„s Contant, en op

den 12: 7ber: daeraan wederom

te rug gekeert niets mede ge„

bragt.

„niampang heeft geen togt gedaen

Jan Anseeng.

Chineest

Chialoup is op den 21:e 7ber: 1741

d

nia ternaten vertrocken bemende

mede 2000 gesorteerde lijwaten

2000 Commen en pierings 10.0:

parrings, 50: dosijnen messen 100:

ijsere pannen, edag de reijse

niet hebbende kunnen winnen

en stroomen op de zoelabelhij is

vervallen en van daer op den Feb=rn

1742: terug g’komen, niets mede gebragt:

ransporteere

1

1:

40:

6:

1:

dato 27

hialoupen

van een mast

e

lasten

jaar

2

1:30

1: - .

30

13:

1

1

4:

A0

ber

Chiampand

vrogt oud

lasten Jaeren

2

7

15

-

5.

17:

1.

174d:

opgeboeijde

orembaaijs

oot ons

lasten Jaeren