closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

002.

257:

va eaan onder dato 27:' ser: 1114.

Rapport aan den E: E: Agtb:

Heer Jacob de Jong: gou

verneur en directeur deser

Provinctie Amloina met

den resorte van dien

a iesoyte oer gonen„

Jn naar Cominge van UW: E: E: agtb: Seer

geveneeerde ordres hebben sti onder gevz:

als Expresse gecommitt„s ons op den 8:' deser

aan de kruijtmoolen vervoegt, en aldaar ten

bywesen soo van den ContrabelBenanm

de Sruijn, als van den haal kruijtmaker

Wijnaid Sevenig de proeve genomen van

soodanige en spraijt alser in de oosier en

Luijde Kelders binnen deser tasteelden

onder voorm: daal mitin sooniuwe gem

aegerepareer n oemstende welke ue

hoeder van Soodanige deugt hebben de vanden

als hier ander gespecificeert staet namentlijk:

In de ooster en zuijder kelders binnen tCasteel;

In de ooster en Zuijder kelders binnen 't Casteel

vaet

kisten

N„o Iacre

grafffijn

N„o jaren voeten kisten

kuste p„r Transp„t me t lb: 1806

groff zijn

20

173.

54

1

50

26. 1737

30

30

10.

1

17.14

18

1748

44

45

57

25

22

1

46

33

10

31

1

20

8.

20

26

25

„33

30

96

1

10

7

1

5

11

1

40

21

1800:

23

33

ajder 100 lb: is.

1800

31

34

p a Joer 100: lb: is.

25

8

2

14135„

38

15

66

37

13/5

41

15

21

„95

55

18

15

„75

20

25

„15

46

50

1

40

„4

90

11

„34

4

1/25

410

10

121

3

137

8: kisten die Transp„s met lb: 3600:

28:

1800

15: 3: kisten die Transp„e met lb: