closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„:

d

4

ben

de

Van Andima onder dato 27:' 7er: 1742:

Chialoupen.

niam pans

Chialoupen

Opgebaeijde

van een mast

van twee maste

brembarij

artoud

groot oud

groot groot oud

graat oud

kaste Jaren

lasten jaren

lasten jare

jaren

lasten

lasten

P„ Transport

14

31.

- - - - - - 1

3

11

1:

van den Russche.

Wed.

8: -.1.

-

1

5

10:

- - - - -

Arend Iansz:

burger

d’ Chiampang is op den p:s april

1742: na Lawaij vertrocken

medenomende 24:e p„s lijwaden

in zoort 20: parrings botam„

men en pierings 1: dozijnen:

meessen, en 6: beijlen nog niet

te aug gekeert.

1

5:

4:

sburger Ismael Daoulat:

Maa„

12

1

Shiampang is op den 12:' Maij

68

1742: pia Maloang kafiling

ten sawaij vertrocken,

mede namende 30: p„s gesor„

teerde Lijwaten, 10: beijlen

2: dozijnen messen, 20: parrings

30: p„s Commen en piezings

zijnde mog niet te rug

gekeert.

1:

Caspar Pattije Voesa.

1.

burger

desen jaere geen togt gedaan;

6

2:

1

Spelt

Weduwe

HG

Chiampang is op den 17:' 8ber:

1741 na deschilpads Eijlanden

vertrocken hebbende niets

mede genomen, op den 12:' xber:

1741: weder aangekomen mede

brengende 24:' schilpadden

mitsgaders op den 21:' Januarij

1742: na bouro en ’t agterland

tvertracken, medeminende 20: Ma„

cassaarse broeken 6: p„s gesorteerde

lijwaten, 4: maten Lout, en op„

den 6: Junij daeraan weder te

rug gekomen mede grengende

12: Varkens, 15: passangs hot„

tong s:t timbels toebak en een

picol gesonte vis.

- - - -

17

34: . . . .

3 - - - 11:

Tellende Te Saamen

mo

1742:

Victoria, Adij p=l

ber:

onderstond:/ Amboina aan't Casteel

/:was geteekent:/ Geerard„

van Brandwijk van

Bloklande Jacob iaesebroek /:lagerestond:/ Accor„

Davids Secretaris.

deert /was getekent:/ 6„

Rapport

3:

4

1