closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vn Tereiiina onder dato 27:' 8er: 1742:

Nieuwe gem„t buskruijt aan de Maale.

Niuwe gem„t buskrunjt aan de moelen als.

N„o

kisten.

Jaeren

voel

voeten kisten.

No Jaren

groff feijn

feijn

groff groff

21700:

88

44 kisten P„r Transp„t met ld

kisten P„r Transp„t mn tlb: 23000:

142

J:

1742

1

55

/1742

1742

60

2

1

50

60

8

15

2

60

10

65

5

13

4

1

26

5/60

11

65

18

50

12

7

28

55

27

11

6 â 100: lb. Jer is

1500:

20

1

â 100 lb: Jder is

19

40

45

45

23

24

50

70

20

1

15

60

16

222

5

E

45

25

55

4

1

17

40

30

60

50

3

45

14

50

14

147

kisten tesamen als;

23200

88: kist„n die Transp„t met lb:

98

142

215 p„s kisten in dooster

en zuijder kelders

viinen 't Casteel

30„ N=m gemaekte bus.

wit aan de moelen

245 p„s kisten tesamen

„rendeert eene

No

somma van lb: 24500:

daar mede met schuldige Eerbiedigheijt de vrij„

heijt aanmatige ons te noemen /:onderstond:/

wel Edele tagtbaere heer gouverneur /:lager:

UW: Edele Agtbaere Seer gehoorsaame en

thonstschuldige Dienaaren /: Was geteekent:/

Pieter Morier, en Hendrik van jngen

/: ter zijde stond:/ Aomooina giis na

des 10: Sepcember ed„ V12: nog lager:/

ons Present /:geteekent:/ Benjamin

de Rruijn, en Wijnant Sevenig. /:onder„

shand„s icedeero Wasgeteekend„

Chias Lavids Secretaris

D