closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18.

Van Amboina onder dato 27„e br: 1742:

rapport Aan den

Wel Edele Agtb: Heer

Jacob de Iong

gouverneur en directeur

deser provintie.

del Edele Agtb: Heer

Gouverneur:

Jn naar kominge van Uwel Edele

agtb: g’eerde ordre hebben wij als

Expresse gecommitteerdens ons

vervoegt pimin 't Casteel en

aldaar ter presentie van den

pachuijs opsiender Alexander

Anroek van de natenoemene

administrateurs de volgende

onbequaame goederen, ontfan„

gen en in kassen afgepakt mits

gaders eenige buijten de kassen

aan den„ Stumman Adliaen

Rikeschroeff van de Chialoup

d’ Ida anna overgegeven, om„

me vervolgens Batavia

Waards versonden te werden,

als mede diverse van die

goederen.