closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Mmooina onder dato 27:' 7ber: 1742:

Buijten voorsz: kassen

1 p„s anker uijt de gosorteerde

1„ dreg

2 ijsere balancen

1 blaas balg

5 metaele Canons van 2 lb: bals ijder

9 ijsere _„o als

1 p„s van 6: lb: bals.

1 4 d„o„o

14 2 _„o.

_o

3 _„

Nog zijn 'T volgende aan gemelde

stuurman overgegeven, als

297: lb: hartshoorns

3 kassen met Eudigo, teweten

1 kas beschreeven, &: indigo van de

Custhitoe, wegende biuto

174 lb: netto 77: lb:

kt

1: 2: en besch: gepreppareerdt

2 d„o gem„

Jndigo van t Comptoir

Bonro A„o 1742: d’eerste

wegende 90: lb: netto, en bruto

159½: en de tweede wegende

46½: lb: netto en bruto 96:

De