closeTerug naar inventaris

Transcriptie

742:

301.

Van Mmooina onder dato 27:' 7ber: 1742

De Volgende goederen zijn verbrand

aanstuckent geslagen, en in zee„

geworpen, teweeten

13: p„s houte holle zaat schoppen

4 halv uurs glaasen

L„ baar omme slagen

1 rond off draij slijpsteen

4„ pattioan tassen

8 hangertjes

10 degenscheeden

70„ Cruijt kisten

2„ beurs vatjes methoute kransen

3„ houte Cardoes kokers

26„ leere brand emmers

1„ landschuijt

Waar mede wij verhoope dat dese onse

aanbevoolene Commissie ten genoegen

van uwel Edele agtb:r te zullen hebben

volbragt in welkers vertrouwen wij

de vrijheijt gebruijke van on in

alle onderdanigheijt te mogen

noemen /:onderstond:/ Wel Edele Agtb:

Heer gouverneur /:lager:/ Uwel Edele

Agtb: gantsch onderdanige en

gehoor: