closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op

A

op

325.

Vn Liiaa onder dato 27: 7ber: 1742.

Dit Jaer.

Meerder Minders

Minder

Meerder

Z9

sten„

6

ƒ 1637

15

8

15

ƒ 1429

ƒ 1466

„r Transport

123

8

Larigne 'tComptoir dit Jaar.

8

364

het gepasseerde Jaar - - - -

7

ƒ 241

Dit Jaar Minder

Bouro tComptoir desen Jaere

afgewekene Jaar.

zijnde in twee saren ten Lasten deser

—:

reeck: niets voorgevallen.

7

241

15

ƒ 1466

Addeerdt

7.

241

Substraheert

dierhalven desen jaere de Reecq:

8.

ƒ 42r

van Timm: en reparatie vermeerdert met

Land zoldijen

8:

70

ƒ105015

tCasteel en Manipa H„o Stantij

105078

8

anno passado.

5:—

66

A aar Minder

12370

hitoe 'tComptoir

16

11934:

.

anno voorleden.

4.

435

dit Iaar meerder

12

9277

ƒ

honimoa 't Comptoir.

4: —:

9525

'tJaar te vooren.

12

ƒ 247

thans minder.

16:

ƒ 6590

haroeko 't Comptoir

4:

7147

t voorige Jaar.

„. 556.

—.

tans mede Minder

12

6141

. . . . ƒ

Laricque 't Comptoir

16

5324

dafgewekene Jaar.

16:

816

ƒ

heden meerder

—:

4

6015

ƒ

Bouro 'sComptoir

8:

5570

het gepasseerde Jaar

18

444

heden mede minder

5:—

1696: 18:8: ƒ871

ƒ

Addeerdt.

870: 5:—:

Substraheer„

826

oversulx beloopen de Landzoldijen desen Jaere Meerder dan in A„o pass„o med

348

ƒ

1:

Transporteere

1:

16

8

8

1631

6: