closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ber.

Van Mooima onder dato 27:'

Dit

Khinder

Meerder

s

P Ransorh:

ƒ1204

2:—

op homimoa 'tComptoir ditaer

378:

9:

219:

tJaer te vooren . - -

—: —:

heden Meerder

ƒ

9:—

159

haroeko 't Comptoir.

8

8

193:

voorige Jaar

15

125

thans mede Meerder.

67

1:

Laricque 'tComptoir.

8.

183:11

't verstreekene Jaar.

1:

185

nu minder

ƒ

Addeerdt

1:8:ƒ

ƒ1431

.

Substraheer„

1

98

oversulx desen Jaere Meerder

Timmeragie en Reparatie

11:—:

3231

'tCasteel en Manipa A„o Stantij

A

8:

1801:14

Anno passado

dit Jaar meerder.

16:8:

ƒ 1424

op Htitoe tComptoir desen Jaere.ƒ.

voorleden Jaar.

desen Jaere geen reparatie gedaan

—:

honimoasCompt„r dit Jaar

ƒ

300:

6

het gepasseerde Jaar

263

p

8

ttans meerder

36:11:8

5

haroekoe 't Comptoir

ƒ—

t Jaar te vooren

Jn twee Jaaren is Ernig

tster Lasten

deser reeck: voorgevallen

—:

Transporteere. .

ƒ 1466:15:

—„

1424

1

1

4

9

1:

8

112

Jaar

peerder

ten:

ƒ 1429:15:—: ƒ 1637: 6:—

Mender

ƒ 1637

6: