closeTerug naar inventaris

Transcriptie

331.

Van Amboina onder dato 27:' 8ber: 174:

Dit Jaar

meerder minder

P

lasten

8016:6:8:ƒ—

ƒ

Transort

aan de Chialoupen De Lastdrager de Ligoor als intb„

piss: mun'tsp„s dat in dit boek Jaar meer reparatie van

deff alhier vaarende Chialoupeij de Ida Anna en der

pantjalling de Castares gedaan is dan in A„o ver„

V:

gange gelijk sulxen de specificatie reeck: van de

maanden 9berie 7ber: Jann: Junij, en Aug„s te sien is.

D::

8:„.

5

797:

d: Scheeps Loldeijen

Js: Eenlijk ontstaande uijt de Meerdere belasting op reek:

van de scheeps overheeden wegens de te kort uijtgele„

werde dranken en goederen dan in den voorleedenen Jaere

p:

826:13:8„

Lana Zoldeijen

belangende dese minderheijd relateerd den guarnisoen boek„

houder hij zijn overgegevene schriftelijk vertoog, als hier

onder woordelijk geinsereert staat.

Dat de Europese Zoldeijen der J„o afgeslaotene boeken van

anno 174½ ƒƒ826: 12: 8: meerder hebben beloopen, als in

de Jaaren 17 9/45: is virsprankelijk wegens eenige saldos

welke bij Laast gem: boeken p„r voordragt hebben

beloopen en het Jongste boekjaar afbetaalt zijn.

dag veruitsen Laastgem: Jaar den geweesen baassmit„

EGidiu Engel wegens het te kost komende op

sijne administratie op reeck: is belast geworden

vaor ƒ7985:14: gelijk de ondergeteekende bij de ge„

geven heden wegens de vermindering der zoldeijen van

gem: Jaer sub dato 16:' 7ber: A„o passado aangetoand

heeft soo zoude de waere vermindering der

zoldeijen van dit boekjaar beloopen een Somma

van ƒ 8812: 7: 8: het geen Eensdeels veroorsaekt

is daer voorn: saldas, welke bij eerstgem:

boeken p„r voordragh hebben geloopen, en

als gesegt bij de Jongst afgelegde boeken

sijn afbetaald geworden.

Ten tweede doar dien meest: alle Europeese dienae„

ren niet alleen hun transporten ingedient

maar ook voor ’t grootste gedeelte in gagie

verhaogt zijn; en buijten de vermaking en dood„

schuld ohim volle gagie aarlijx genieten.

ƒ9640: 5:8: ƒ

Transporteere

——