closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amtrmr onder dato 27„e 8br: 1742:.

Dit Iaar

Meerder: minder

Lasten.

7

1. Tansport.

ƒ

1429:15:

—:—

8: -:„

Timmeragie en Reparatie

1225:

:-

Dit is ontstaande met het maake van nieuwe gooten

en Rialen aan de Zuijd oost kant van het Casteel als tede

het vernieuwen der baken, gooten, en roflagen, mitsg„s het

witten der muuren randam het stadhuijs waar van het

een en ander te sien is in de specificatie Reekening van

de Maand Decembert A„o Haff„s en augustus Stantij.

4. 8„

Fortificatie Reekening

1316:

-.

voor eerst uijt 't kostende van 350: lb: buskruijt tot het

invullen van 507: p„s vuurpotten als mede het maken vai

nieuwe onderleggers onder de affuijten honden het

Casteel en frepareeren van de Val brug voor de ringnuuir, mit„

gaders tmaakij een beslaan van nieuwe affuijtig, en ditos Wie„

len en Eijndelijk dat in de Maanden 9ber: en xber: bij gebrek van

kardoes= 70: boeken groot forinaat papier dat hooger an prijs

is als teerstgenoemde tot het maeken van kardaesen voar

t geschut, zij verstrekt geworden;

I: Hospitaal

16:

64

Waarender geen minders zieken desen Jaere dan in A„o pass„o ge„

weest, zoo zoude dese reeck: vrij verhaagt zijn, alsos er desen

Jaere 30: p„s dekensen een vatje Copenbier ten dienste van de

daer inleggende inpatenten 's Comp„s Dienaren verstreckt zijn.

Chialoupen en vaarthuijgen.

3.

3950

Dese meerderheijd is ver oorstekt oin dat desen Jaere

ƒ 1334: 3:—: van Batavia meerder zijn aangereekent

geworden, voor het verstreckte en vertimmerde

aande

Transporteere.

ƒ

8016:8

87