closeTerug naar inventaris

Transcriptie

333.

Van Mooina onder dato 27:' Jber: 1742:

Dite Jaar

meerder minder

Lasten.

P. Transport.

ƒ9640:5:8 ƒ 2930:

330:

Inkosten van Schepen.

Verkomstig om dat in den voorledene Jaere 360: lb:

rijft 225: lb: spek 442¾ lb: vleesch, 20: lb: booter vriese

24: kann: olijven olij en 100: kann: azijn Jnlands tot

randsoen voor de opvaarende manschappen van beijde

de scheepen Gaaspehdam en nieuw stadt zijn ver„

streckt geworden, mitsgaders 9: p„s vlaggedoek en

twee p„r zeijldoek huw bengaalsch voor Gaasperdam

als mede, materiale ijzer en speijkers tot het

voorsien van de boodt van het schip Nieuw Stadt

daer, in tegendeel deses jaere niet meer dan drie

pesos vlaggedoek hof het maeken van een wimpel

voor het schip WestCappel, en, een p„l swalp, tot het voor„

sien van den boodt van dito schip verstreckt zijn;

Intrest Rekening.

veroorsaekt door dien de broederen diaconen desen Jaere

als in de Maand januarij en April weder van hun

Capitael rd„s 400: geligt hebben.

Zoldijen der Mardeijkeren. .

Aangaande dese minderheijt refateerd, den guarnisten

boekhouder hij zijn voormeld overgegevene schriftelijk vertragt

gelijk hier onder woordelijk gespecificeert staat aldus

de vermindering van de zoldeijen der mardeijkeren met

En

ƒ74417: 8: is ten principaelen gecauseert daar vier schoolm„s

welkers swaare gagie hebben gewonnen, en in dit Laeste„

boekjaer off a„o 17 9/92: soo alhier aan het hooft Casteel als

op de buijten Comptoiren sijn overleden, wiens plaatsen met

andere veermeesters die minder gagie winnen, weder

gesuppleert is;

9640: 5

zodeert

3416:

substraheerd.

6224:

Riest voor Meerdere Lasten.

Die Transporteere.

81:

17

74:

8:ƒ 3416:5

8:„

7.

—.

1.—

78„

8