closeTerug naar inventaris

Transcriptie

335

1742:

Van ivoia onder doto 27:' 7ber:

De waere Restanten van al zodanige

sComp:s Rheele Effecten Lo aan t hoofd Casteel

als op de buijten Comptoiren die met het

sluijten der boeken onder ult=mo Aug„ 1742.

T„r Resto zijn Gebleeven, als.

a Contanten in handen van den E: Hoofd

10:—

ƒ244850

: 40:

81619

rd„s

over

Administrateur

8.

10

16594

23: –„

5531

De kleene Cassa in handen van den Cattier . .

582:10:—

100

et

p:s

„betthilles br: bl:

53

454

—:

-„

160

„boelangs

ƒ 506: 13

720:—

salempoerie

422:

80:

:—„

„salemp„s gem: gebl:

207

4

:—.„

80

„zeijldoek fijne

4

639

—:

240

—„ gem: ruwe

698

320

„dangrijs ruwe uit met roode hoofden.

1431

640

_„o gebl: _„o _„o

400.

100

Giigang tiongan.

856

200

1

pmac2:

p

394

80

zouraten

„battas swarte heele br:

406.

160

141

_o _„o halve.

4

454

250.

d„o _„o _„o smalle.

1435

—„

600:

nitven Cherousen

4

1154

—„

240

_„o ordinaire breede

1223

-

160

„dekens gelattde

1614

600

„karikams kleene roode.

568

240

Niguamassen

2

519

150:

—:

ptotassen grove beng„ van Cob„s

11

1273

150

1. /32 d„

_o fijne

ƒ281698

Transporteere.

5

11

1

18

4

13

19

4:

9

15

16

4

8

—:

8

8

8

—:

8

8

8

—.

8

8: