closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E

:

1:

349.

Van Mmooina onderdato 27:' 7ber: 1742:

P„r Transport

ƒ11765:16:8ƒ

502701:11:—

Pr

tram hoepen.

181.

12:5:ƒ

lb

ijzer draat . - -

26.½

12:6:

5

helmbaarden.

p„s

7

train vaaten

70:5:—„

11860:12:—.

t Montant der Natenoemenen zijnde te Lasten van’t

Compt„r gene„ op winst en verlies afgesch: en ter ordere

van d’ Edele hooge Jndiasche regering, dat hetselve egter

binnen slijns p„r memorie sullen blijven voortloopen; als:

Bongasarij, broeder van den quimilihaffij zoo veel den

aan d’E:Comp: is de betgebleeven.

300: —:—:

Reeck: der Engelsz:, .

250:11:—:

d’ Chialoup de Cattij thuijn.

„13155:3:8

„o

de Nagelboom

15065:—:8

1

de Jda anna.

18767:2:—

_„o de Last drager

17261:16:8:

_„o de Liggor

7440:17:—

pantjaalang de Cassuaris

„rand huijst lang 32 en brief voet

216:9:—

1:—

N„o

211:

30: wijd 7: en diep 3: voet„r mitsp„s 3: duijmen„

N:o

d„o van d’ Chialoup d' Coffij thuijn Land 20:

en wijd 6: voeten

46: —:8

67

1:8

Land schauw .

9:—

„ruijt van d’ Chialoup d Lastdrager

60:

teld.

1:8:

72942

Luijsen en Erven mitsg„s andere Gebouwen

ƒ 105251:10:15: namentlijk.

1:

Erv gelegen in d’ Z: O„t van 't Casteels:s pleijn, en bewesten

de revier d’ waijtomme, alwaer het onder

siekenhuijs gestaan heeft, en thans het

1

stadhuijs is.

ƒ 127:10:—

de timmeragie welke het sedert eenige lijdop

gem: Ev gedaan is, bedraagt volgens de

daer van leggende boeken, en Confarm de

resolutie van den 30:' 7ber: anno

1721: om in deser voegen voortteloopen 28719:17:8: 28847.

: ƒ2884

Erff

die Transporteere met

7:8:

7:8 ƒ514562:

3:8: