closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Limooina onder dato 21:' 7ber: 1742:

7: 8:ƒ

514562

P„r Transport met 28847.

1—

CrV

daar voor desen het staadhuijs geweest is dog

d„o

1:

Jegenwoordig totsComp„s kleede winkel gebruijkt

—:—

390:

„werd

11:—

13423:11

13813

de timm: als vooren gesegt is. - -

4:

46835

N:o timme in't Casteel als even gesegt is

1

6:—

10772:

d== op de Equipagie Werff

stuckje Land in de maand 7ber: A„o 1709: Jngekogt

1:

36: —:

voor.

d„o zijnde het pleijn rondom het gewesene steene

1:

:—

1350:

verhackhuijs aan d' 2„ zijde van't Casteel.

huijs aan de Oost zijde van de princestraat agter

1

5:10:

1616:

het Casteel plijn uijtkomende

1140:16

d„o aan de E„s Zijde van d’alipiants straat.

13:

1:

Erb

—:—

300:

rdede Lands aan voorsz: Erff aan d’ n„r Lijde

1:

66

Erff van den burger Jan dame b'oosten d’ Co„ heer

1.

210:

- -

-

Gouverneurs soning.

D

gelegen aan d’ L„ zijde van sComp„s pleijn in

d„o

—:—

300

den Jaare 1619: gekagt voor.

huijsen en erven mitsg„s andere gebouwen

stux

9

10:15.

ƒ10525

bedragende als voren, een montant van

6:—

53

1:

kopere kerk kroon.

p„s

ƒ105304:16:15:

Teld.

tenoemene goederen zijn op bevel van haar

nat

De

Hoog Ed„s afgesz: dog werden hierbinnens

Leijns P„r Memorie mede ter nedergestelt; als.

morgen Herren

p„s

22

cop: ijser

sterken kogels en lagel vormen

4.

3:

kruijt Landhaarns

5:—

Copere dissels

11

4„

Kogel mallen

23:

ruim Lampetten

6:-

32:

kruijt hoarns

vuur vorcken

5.

opere Lepels gevven„

98:

o kruijt maken

3

Laadpnemen

54

verte

Transporteere

ƒ514562:3:8

3:8