closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

50p

18

Vn Zmmodina onder dato 2„

7ber:

Kad

P:rr Transport

p„r

Staale scuijt booren

10½

118.

verken sjaapten

aute

117.

Carddes kokers in Zoor

1250:

raxid Bierp

Lang d=o

10.

houwers

10„

hoevoeten

29

E

tou

't Comptoir

21

zoo veel met tet

sluijten van de Jongs, afgelegde boeken, onder verand„

„woording van den Coopman en Stwalttern haast al„

daer Adriaan 't Hooft, gebleven zijn, namenlijk

303939¼ ro

Contant

9119:3:8

rijs

A

77045

1864:19

8

busKruijt

½

1628

8:8.

941

Was Kaarse

98:

55

7:

8.

4

30

olij van Clappus

4

8

8.

lf

zaut

3644

8

34

J

19:

gingam piriasz Cust

81

10: 8:

2:

Jarkaml Klienroode

1.

21½

guinees gem: gebl:

4

237:

24:½

bastas heele br: Zurats

8

2

120

220:

persallen gem: gebl:

14

563

220:

salempoeris kz: bl:

11

1681

40:

18

_„o

8

gem: gebl:

196

1

138:

Zeijldoek geb: sijne

357

3.

kert

4

brreken

.

19:

43

A:

spijkers

310:

13:

2

p„s

koebeesten

40:

20:

Copere potten,

167:

—:

6:

pilver werken

105:

37:

571:19:

ijser Canan - -

„10

50:

tiekenin zoort

79:70:8

1

1000:

lb:

Rraad kogel

22: 4:

32:

hauwers en degens

95: 7:—

p„s

Transporteere ƒ 26426:10:— ƒ 5:14562:

351.

1742:

ƒ 514562:3:8:

3:8: