closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Lmioina onder dato 27

drs

TTransport..

aracq batavias,

291

k

80:—

olij van Clappus

metale lacq/

p„s

1.—

4

martevanen

slaad

1.

44

Carbeijn

2:–

Chirugijns sustrumenten

4:

sulver werken

8.

-„

33:

ijsere Candus

1

38:

naphaanen.

11

Equipagie goederen

4

_o

arthillerij

p„s houtvers en degens

9:

diverse gereetschappen

Ja

80:

p„s

Zijldoek fijne gebl: Cast

20:

gingang pmasz: d„

ongetaxeerde Goederen

28. p„s Copere schut lepgels

8 ijsere varkenstaarten

9 „chut booren

2 bents laatjes

9 kruijtkooris

1. kopere kardoes kokers

_o

1 houte

1 kopere kruijt tregter

26 Lond stocken

15„ Laad priemen

8 kopere mallen

_o kruijt zanthaarn

„ijsere hoevoeten daar van

12

16 p„s alhier.

4 tot missalant

2 indelanen

2 houte kruijt maaten

29 wissers methaar aansetters

1 musquet krasser tot mussalant

8 Lange pieken.

Transporteere

1

353.

ser

1742:

1:—:1

11672

544988

5:8

138

16:8

33:

8

66: 18

56:17:8

16:19:

18:5:8

32: 4:

243:

—:—

1312:12:

284:18:—

464:5:8

2806:10:8:

34:15

8:

8

270

9:8

207

85

15:

ƒ 24744:14:— ƒ 544988: 1:—:

1: —: