closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Mooina onder dato 27:' 7ber: 1742:

ƒ 20406: 7:

Pr Transport

ƒ 569732:15:—.

ongewardeerde Goederen

1. p„s sulver beker.

J„o pieringsghoorende aan d’ kerk

„—

2

schut booren

5

7

kruijthoorns

ijsere koevoeten

2„

rond en Lang scherp

250:

schut lepels

13:

Copere mallen

2:

o Kaidoes kokers

1:

hand spaken

6

Cohere dissel,

1:

hond stacken

14

kruijt tregters

1:

affuijten

13

A3: werdende hier het Different tusschen

de boekjes van dat Comptoir en tie van

het hooft Comptoir bij gevoegt 't geen onder„

173:14:

sogt en geredresseert staet te werden.

20580:

Jnsgelijx onder

't Comptoir ƒ

â: Larieque

Jacobus

verantwoording van donderstelt hoofd aldaer

als;

Constantijn Cruijpenning, gebleven

8:

406:4

ƒ

13

ontant

463526½ r„s

7126:15:—

hijst.

35145 1/60 lb:

51:14:—

gingam pinas Cust

12.— p„s

43:17:8

karikanis grote rode Zuratsz:

16

79.9 8

10:

photassen fijne bengaals

o

8

83:15

Zijldoek ruwe

30:

o

100: 9:—

s„o gem: ruwe

40

_o gebl: do

918: 6:

181.

salemp„s

_o

1636:10:8

_o br: bl:

214.–

ro

778:12:—

301:—

percallen gem: gebl:

1

160:

1:8:

349:

dongris ruwe Cust

.„

ƒ590312:

19074:15:

Transporteere

1: —:

16:—: