closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

2

amos na onder dato 27: 7ber: 1742:

9:—:1590312:16:—

Transport - - ƒ 26107

809

4:

artillerij goederen.

Ja

5:

105

de timm: van de nieuwe rondont, bedrogt tot heden

8

29

dood kisten.

p„s

Ongewardeerde Goederen

1: p„s evenaartje

2 Copere schaaltjes

1 Eijsere kruckje

19

16 Copere gewigtjes

6 onbeslagen affuijten

1o

1

beslaagen

6

lang scherp

75

brand sogel

1

Copere Canon Lepels

8

zand Stocken

8

raad priemen

7

houte en bamboese Cardoeskokers

10

Rleede kassen

2

—„

27050

zijnde onder ver„

t Comptoir

D

Bouro

erel

antwoording van 't onderstelt hoofd aldaar

gustaaff geldstein verbleven als volgt

3

10131:

1

Contant

rd

3377:2=

715

i

Ed:

20315

8

14.

30

arij van Clappus

82

t:

13:8

15

aracq batavias

50:

16

332

ons kruij

fb:

630:

24

17

weijkers

220:-

8:

22

iiser aan staaven

224:

4

703

salemp„m br: bl:

92:

p„s

241

14

d„o gem: geb:

49:

41.

1:

guinees

1:

33

8

Congris geb: met roode hoofden

14:

4

11

8

133

gingang pinasz: Cust

31:

2:8

33

Caricais kleene raade

13:

15:

51

Rhotassen fijne beng„s v:o Crfs

7:

ƒ617363:14:8:

3:—

TTransporteere - ƒ 12485

8

8

18:8