closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14:8

358.

Van Mmooina onder dato 27:' ber:

1742.

P ransport -

ƒ12485.

3:— ƒ617363:14:8:

171:

p„s persallen gem: gebl: Cust.

441:

9:

161:—

4

doneen Cest en thorde Hrafden

352:

7:8

26:

gerassen geb: Lang 3/24 Cob„s

4

69:16:8

20:

guinees gem: ruwe.

244: 17:

84:

k:

a zijn Inlands

10:10:

hout

lb:

1088:

7.

17:8

1:

p„s

kial van silver.

6:—:—

4

1:

metale Placq

4

—:—

40:

4

23

Roeboesten

460:

:—

23

bussels

236

6:8

15

4

ijssere Canon.

2856: 8:8.

1800:

hand enlang scherp in zaort

—:

855.

arthillerij goederen.

66.

9:8

quipagie gonderen reecq:/.

„„

6:8

338:

de wapensamer

7

3:

311

diverse gereetsz:

66

6:8

ongetaxeerde Goederen

17:

p„s morgensterien

14. hante Cardoes kokers

6 schutzepels

14 wissers

12 kruijthoorns

2 Copere kogel mallen

5

_o

oute

4:„

d„o maten

2

1 beurs watje

6 Laad priemen

1 schut krassers

1 Chiampang de generaele voorstelting;=

18848

â Manipa

dComptoir ƒ

zoo veel onder verant„

woording van den Vendrig Commandant aldaer Andreas

muller p„r restant zijn gebleven als volgt.

769: 6:

2306:15:—

rd„s

Contant.

ƒ

1069:11:—

lb: Rijst.

29570:½

Transporteere . . ƒ 3376: 6:— ƒ 636211

1

15:8:

—: