closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Sooina onder dato 27:' ber: 1742:

memorie van soodanige Equipagie goederen matrialen

en mineralen ’t geene in 12. vaanden, als van

p=ro September A-o pas„o tot dato deser ter ordre van den

welEd: agtb: heer Iacob dejong gouverneur, en

directeur deser provincie so tot Takelagie kalfaten

als andere noodwendigheeden ten diensten van

de Chaloup de Lastdrager verstrekt en ver

bruijkt zijn; als:

5: 5.—

Costen

35.

spijkers in soort

lb:

4:/8.

32:

Kost

ijser tros

ƒ60. p.s

8:5

13:

½ huijt pompleer

7:15:8.

1 p:s Laodelijn

12

Swvartsel vatjes

1

2

15

—:

ellen zeijldoek breed bengaels„

24.

—:—

5:

stren:t zeijlgaren in soort„

20.

9:

16:—

1

88.

hann: heer

24410:

lb: prik

176

.„

5.

11:

41 Parpuijs

0.

14: -

56

63

ellen wit breet Everdoek

11

5.

30.

Zeyldoek smal Revg„

10:

2:

8:

d=o Zollandts

15.

9:

J.

bossen Marlijn

d

12.–

Lording

2

8.

½ uissing

2.

4:

Perslaas rood.

ld:

20.

2:

8.

44:

p

Wiel trossen

2 1/51

2:

8:

krijt

3.

1e

3

8.

8.

pomphout

½

p„r

:12.

ƒ254:

1:—

6

bhands paken

18.—

bossen hotting Iavarns

4.

5:—

5.

p„o baijen planken van 1. d=m

7.

2

:10.

moten Smeekolen

8:13.

5.

4:

Eijser

ld:

57

15.

Soot

3.

16:8.

koper

1

2:

4:—

11:19:8.

Thun

8:

41: 5:—

ƒ

50.

p„s gerijs bengaals . .

. ƒ.419:3:8

Somma

2141:

kland.

/:was geteekend:/ G: V: B: v: Blo

Vertoog