closeTerug naar inventaris

Transcriptie

341.

mooina onder dato 27.en 7br: 1742.

Van

„eroog aan den WelEdele agtbare heer

Iacob De jong

Gouverneur en Directeur deser provintie met den

resorte van dien door den Herff Bars Maerten Wantersz:

loster nauwkeurig gevisiteert hebbende wegens

de alhier varende ’s Comp.s Chialouppen, panthiall=s

en mindere kleene vaartuijgen ander ul=to deser

in wesen sijn bevonden, als:

De Chaloup 'Ida anna is gemonteert met

Ed:

Buskruijt

L

ijserCanonnen van 3. lb: bals

10.

p„s

metale bassen

4

d„o Camers

11

rondscherp in soort

420

d„o

lang Ed„s

100.

druijven gevult

80.—

d:

sraphanen

30.

p„s Tandgranaten

100.

snaphanen

12

pesloten

6.

hauwers

12

15

Remand met 1. anderstuurm: 1: bootsm: 1. scheepszimerm:

en 18: gemeenen, alhier ter rheede leggende, tans batavia

waarts staat te navigeeren wel voorsien van zeijl

en trijl en’t holl na adverant

Chialoup DeCoffij Tuijn Gemonteert met

De

Ruskruyt

A:

7.

ijsere Hanonen van h: Eb: bals

6.

p„s

metale bassen

2

d=o Camers

5:

2. ld: bals

rondscherp van

131.

_„o

lang d=o

54.—

6

20.

druijven gevuld

50.

handgrahaden

10

Snaphanen

pistoolen

4.

35

lb: 1 Snaphaan en pistool kogels

19

p„ Gouwers

Remand