closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Kl

Mooina onderdato 27.e 7br: 1742.

an

ee

Temant met 1. onderstuurm: 1. Bootsm: k: scheeps=

timmerman en 16. gemeenen, alhier ter rheede leggende

vereijscht geheel vertuumert en nieuws verdubbelt te

werden, als mede eenige nieuwe zeijlagie

en 6Iuijgagie

De Chaloup De Lastdrager, g'emonteert met

Buskruijt

8:

200

ijser Canonen van 3. lb: bals

0

p„s

do

300.

randscherp

4

d=o

do

100.

lang

handgranaden

40.

Smaphanen

12

Pistolen

6.

adruijven gevuld voor de malquettans

24

40.

schaphanen en Bistoolkogels

12

tduwers off deegens

donderbassen aff musquettons

2

Bemand met 1. onderstuurm: 1. onder Chirurg=r

A. Bootsman 1. scheeps Timwerman en 15. Gertree=

tans op een togt naar Janda, met sijn ver

trek van hier wel voorsien van zeijl en tijl

en ttoll na advenant.

Dechialoup De Aigoor, gemonteert met

8.

p„s ijser Canon van 2. lb: bals

tr.

metate bessen

d„o Camers tot debassen

6

„randscherp van 2. lb:

185

1. lb:

E

reng

53.

2.

_o

eetig

64

„draijven gerult

50.

handgranaden _=o

51.

4

scaptanen

tr

pestooten

2

1

Bauwers

11

buskruijt

f

400.

18.

snaphaan en pistoolCegals

d

Nemant met 1. onderstuurm: 1. ondermeester

t