closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Rmpoina onder dato 21:' 9br: 1749

Notitie der overledene 's Camp„s

dienaren sedert medio Jbr:t A„o pass:o

tot dato deeses, als:

48.

Coppen, namentlijk;

boekhouder

W

sergeant

1.

8.

Corporaals waar onder 1. gegagieerde en 1. welker

gagie onder ult„o april wleden op sijn versoek

wegens hine in curable siekte stilstand genomen

heefd.

4

scheeps timmerman

1

metselaar

affuagtmaker

1

2„

quartiermeesters, waar onder 1. gegagierde

28

soldaten

mattrosen

48.

Coppen untgeheel.

Amboina In't Casteel Viccoria ad„j muedio 7br: 1749

was geteekend:/ J„n J„s Meijs:

ust der gegagieerde 'sComp:

dienaren diestans in dese prov=ne

sijn, met aanwijsing de

tyt wanneer en met wat

schip in't land gekomen

mitsgaders walmeer gega„

gaerd sijn als;

an Carelscrooij Cornoraal als

Volkert Hagemans

mattroos 1710. per de kieffhoek met ƒ9. ter m=d

in Jndia aangeland ee snb p=e Aril 1733. tot

Emueritus gesteld met het vier per maand.

Carel Anroek van, amsterdam Sieutenant als

welborst met ƒ 40. term=t 1695. kerde vaet

voog aangeland en is on den 18.e febr: 1734.

door haar hoog Ed„s tot Batavia als ond Capn

met Rd„s sestien ter maand gegagieerd.

Adriaan Termeulen van Mechela sergeant

als