closeTerug naar inventaris

Transcriptie

38:9:

an mooina, onderdato 27.e 7ber: 1742.

Eijsch

Gemeene militairen en 2. Iamboers

zegge vijfftig

50

vier

scheepstimmerlieden

4

vier

huijs

4

in stede van

twee

2

metselaars

de overl: en

een

beeldhouwer

1

die Jaar tijd

een

1

kuijper

zullen „pr

twee

1

2

aff uijtmakers

„reert sijn

een

1.

Coperslager.

_o

graffsmnt

1

de

slootemaker

1.

roer, off snaphaan slotene akent

3

in stede van de jongst na herwaerds

gesonden, dewelke volgens opgaaff

van den baas voor Jan dienst

drie

niet in sraat zijn

vier @ vijff.

113:4 a 5. sacken met Jndigo laat, ten hoogsten benodig

Amboina aant Casteel ictoria adij 27.e 7ber: 1742

/wotgeteekend H: e Jong: G: D: : Beskland.

Wij ondergesz: Veklarende vorenstaande Brieven & Bijlagen

behoorlyk gecollationeerd, en met dies Origineel daccorde

bevonden te hebben

Matavia int Casteel den 3:' april 1743.

A„m Vbreving

7

Dil

P„ Biendort