closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

Van Amboina, onder dato 27:e 7ber: 1742.

in 12. maanden

in wesen

verteerd, en

ond„r ulto

ysch

verconsumt

augx

Eegje

3

6

p

Wet of slijpsteentjes

- . - -

Ses

3

6

Cijffer lynen

Ses

alseven

37

20

11

1 d„o aritten

„twintig

26½

gesegt.

20.

11¾

zegel Lacq

lb.

garen hollands.

40

„veertig

20

Regel garen

„twintig

20

40

bladen bord papier

„veertig

15

vellen soon parquement

„vijfftien

125

250.

lb: nietstoffen in foort bestaende

in gom galnoten en 'toperrood - -.

tweejaas: en 50.

GedrunieBoeken

1

Prformelier om op de predikkoel te gebruyken

een

25

50

Pesalmboeken ingarco

vijftig

50.

en

50

octarot

spreeken Salamous

100

hondert

ten dienste

50

„hissorien Davids

50

vifftig

wan kerk

100

50.

Ean geliums

do

erktole

70

30

korte begrijpen van beurs en bortius

50

1

90

100.

50

trappen der Jeugt.

„spraak= kansten

50

d„o

150

100.

A: B: C: Foekjes

„hondert

30

50

barties

„vijftig

20

30

„stavermans gebeeden

„dertig

Boekbinders Goederen.

„vier en twintig

1

24

2

naalden

tot dagelicx

een

1

schaair

gebruijk.

2

messen

2

twee

7

yvoor rouwbeentjes

„vijff

1

1

snij kloeg jonderijten

een

Medikamenten en Chirurgijns

Instrumenten volg:s g'andexeerde Cathalorus.

Militair en ambagtsgesellen

50

Ne