closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register,

Copija Brief geschreeven aan de wel Edele Hooge Regeering

van Nederlands India op

f=o 1:

Copia Resolutie deses Casteels van den 3: Octob: A=o p=to

tot den 9:' maij deses Iaars op

41:

—=o Relaas gedaan door den E: E: agtb: heer van Idsinga

van het voorgevallene op de Hongij

togt

137:

2

_o Dag Register

van het voorgevallene op gem: Hon„

„gij Togt

156:

—=o Generaele Beschrijving der Nagul Boomen

in dese Provintie

211:

_=o Rapport van de kerk en school visiten

gedaen door den Eerwaerden heer

215:

Adriaen Pieterse Steutel . . . . .

_=o b'Edigde Rapport van de gedaene Extirpatie der

specerij Boomen op het Eijland

manipa

251:

_=o _=o Rapport van de gedaene Extirpatie der

specerij Boomen op de kust Hitoe.

252

_=o Rapport gedaen door twee Iustitieele Leeden en

secretaris wegens het b'Eedigen der

Trapporten

254

_=o —:o van de gedaene Extirpatie der specerij boomen

955

23

an Eijland Bouro op.

3g

70.

1

70

2„

le

of„

e„

an

en

eder

n

„duire

00

de

aan„

aere

vol„

3: Au„

s

’t zoo

n„

regen

ge

ten kans„

nen

tie

en