close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0009

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register,

Copija Brief geschreeven aan de wel Edele Hooge Regeering

van Nederlands India op

f=o 1:

Copia Resolutie deses Casteels van den 3: Octob: A=o p=to

tot den 9:' maij deses Iaars op

41:

—=o Relaas gedaan door den E: E: agtb: heer van Idsinga

van het voorgevallene op de Hongij

togt

137:

2

_o Dag Register

van het voorgevallene op gem: Hon„

„gij Togt

156:

—=o Generaele Beschrijving der Nagul Boomen

in dese Provintie

211:

_=o Rapport van de kerk en school visiten

gedaen door den Eerwaerden heer

215:

Adriaen Pieterse Steutel . . . . .

_=o b'Edigde Rapport van de gedaene Extirpatie der

specerij Boomen op het Eijland

manipa

251:

_=o _=o Rapport van de gedaene Extirpatie der

specerij Boomen op de kust Hitoe.

252

_=o Rapport gedaen door twee Iustitieele Leeden en

secretaris wegens het b'Eedigen der

Trapporten

254

_=o —:o van de gedaene Extirpatie der specerij boomen

955

23

an Eijland Bouro op.

3g

70.

1

70

2„

le

of„

e„

an

en

eder

n

„duire

00

de

aan„

aere

vol„

3: Au„

s

’t zoo

n„

regen

ge

ten kans„

nen

tie

en